กลุ่มงานพยาบาลอนามัยชุมชน
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
  Skip ข่าวและประกาศ

  ข่าวและประกาศ

  Picture of araya tipwong
  โครงการลดโรคลดเสี่ยง หลีกเลี่ยงโรคเรื้อรัง
  by araya tipwong - Sunday, 20 September 2020, 11:00 PM
   

  วันที่ 8 กันยายน 2563 อ.ดร.อารยา ทิพย์วงศ์ และนักศึกษาพยาบาล ชั้นปี 4 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข51 วัดไผ่ตัน จัดกิจกรรมโครงการลดโรค ลดเสี่ยง หลีกเลี่ยงโรคเรื้อรัง เพื่อให้บริการสุขภาพและให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชนนครหลวง แขวงจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร

  Read the rest of this topic
  (248 words)
   
  Picture of araya tipwong
  วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ปฏิบัติตามมาตราการป้องกัน COVID-19 โดยจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์โดยใช้ Application Google Hangouts Meet
  by araya tipwong - Sunday, 10 May 2020, 10:57 PM
   

  วันที่ 29- 30 มีนาคม 2563 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ปฎิบัติตามมาตรการป้องกัน COVID-19 โดยจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในรูปแบบ โปรแกรม Google Hangout Meets สอนโดย อาจารย์ ดร.อารยา ทิพย์วงศ์


   
  Picture of araya tipwong
  พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา2562
  by araya tipwong - Sunday, 22 September 2019, 9:19 AM
   

  วันที่ 19 กันยายน 2562 สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562