Skip site news

Site news

Picture of อาจารย์จักรกฤช ปิจดี
อาจารย์ประจำชั้นและอาจารย์ที่ปรึกษา พบนักศึกษาชั้นปีที่ 2
 

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 อาจารย์จักรกฤช ปิจดี ในฐานะอาจารย์ประจำชั้น นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 ร่วมกับทีมอาจารย์ที่ปรึกษา ได้พบนักศึกษา เพื่อทำความรู้จักกับนักศึกษา รับทราบปัญหา แนะนำเรื่องการเรียน และเรื่องอื่น ๆ ในรูปแบบออนไลน์

Read the rest of this topic
(224 words)
 
Picture of อาจารย์จักรกฤช ปิจดี
เข้าร่วมการประชุมบุคลากร ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2
 

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 อาจารย์จักรกฤช ปิจดี ได้เข้าร่วมการประชุมบุคลากร ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2 เพื่อรับมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ผ่านระบบออนไลน์


 
Picture of อาจารย์จักรกฤช ปิจดี
เข้าร่วมการประชุมวิชาการ เรื่อง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นเด็กปฐมวัย หัวข้อ “แนวทางการส่งเสริมพัฒนาการเด็กพิเศษ”
 

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2564 อาจารย์จักรกฤช ปิจดี ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการ เรื่อง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นเด็กปฐมวัย หัวข้อ “แนวทางการส่งเสริมพัฒนาการเด็กพิเศษ” จัดโดย: สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ในรูปแบบออนไลน์

Read the rest of this topic
(231 words)