ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์

Link GoogleScholar 

  Skip ข่าวและประกาศ

  ข่าวและประกาศ

  Picture of กาญจนา เกียรติกานนท์
  โครงการสัมนาเครือข่าย
  by กาญจนา เกียรติกานนท์ - Thursday, 8 August 2019, 10:38 AM
   

  วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเครือข่ายแหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาลของหลักสูตรพยาบาลศาตรบัณฑิต ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้วิทยาลัยฯและแหล่งฝึกปฏิบัติทางการพยาบาล มีการประเมินผ...

  Read the rest of this topic
  (518 words)
   
  Picture of กาญจนา เกียรติกานนท์
  พิธีไหว้ครู
  by กาญจนา เกียรติกานนท์ - Thursday, 20 September 2018, 1:18 PM
   

  วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพได้จัดพิธีไหว้ครู


   
  Picture of กาญจนา เกียรติกานนท์
  โครงการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ
   

   สัมมนาเครือข่ายเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนทางการพยาบาล ณ ห้องภานุมาศ โรงแรมรอยัลลิเวอร์ 28 มิถุนายน 2561


   
  Picture of กาญจนา เกียรติกานนท์
  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
   

  วันที่ 14 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยพยาบาลได้จัดโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน โดยมีวิทยากร คือ รศ.ดร.โชติกา ภาษีผล เป็นวิทยากรในการให้ความรู้เรื่องการจัดทำข้อสอบ

   
  Picture of กาญจนา เกียรติกานนท์
  โครงการเพิ่มศักยภาพของอาจารย์
   

  วันที่ 29 -31 พฤษภาคม 2561 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพได้จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของอาจารย์ ในการเสนอผลงานเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ