ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์ อ.ลักขณา ยอดกลกิจ

Link GoogleScholar 

  Skip ข่าวและประกาศ

  ข่าวและประกาศ

  Picture of admin admin
  โครงการการพัฒนาสาขาสู่เอกทัตคะ
  by admin admin - Monday, 2 July 2018, 3:40 PM
   

  วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เปรมวดี คฤหเดช รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เป็นประธานเปิดโครงการการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ: สัมมนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนทางการพยาบาล เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพและแหล่งฝึกภาคปฏิบัติทางการพยา...

  Read the rest of this topic
  (509 words)
   
  Picture of admin admin
  อบรมเชิงปฏิบัติการ : การสร้างและวิเคราะห์ข้อสอบ
  by admin admin - Wednesday, 20 June 2018, 11:59 AM
   

  การพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ

  : อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างข้อสอบ การวิเคราะห์ข้อสอบ

  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.โชติกา ภาษีผล

  วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2561

  ณ โรงแรมวังสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


   
  Picture of admin admin
  ประกาศรับสมัครนักศึกษา
  by admin admin - Wednesday, 20 June 2018, 11:17 AM
   

  วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2561


   

  Skip available courses

  Available courses

  วิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น (NUR2227)